អ្នកនិពន្ឋ:

ចំនួនអ្នកទស្សនា: Views


ភ្នំពេញ : ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម នាថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការបន្តករណីរកឃើញជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន១២នាក់ កាលពីនៅក្នុងថ្ងៃទី ២៨ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០២១។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនោះ បានបញ្ជាក់ថា ករណីវិជ្ជមានខាងលើនោះ មាននៅស្រុកបាធាយ ចំនួន ១១នាក់ និងមកពីរាជធានីភ្នំពេញ ចំនួន១នាក់៕

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

Comments (0)

Post a Comment