អ្នកនិពន្ឋ:

ចំនួនអ្នកទស្សនា: Views


 សៀមរាប: ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ទៀ សីហា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាប អញ្ជើញដឹកនាំក្រុមការងារទីក្រុងឆ្លាតវៃ នៃរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំចំនួនពីរ ជាមួយភាគីជប៉ុន ដែលមានលោក Asuka Tsuboike តំណាងទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ JICA នៅប្រទេសជប៉ុន និងកិច្ចប្រជុំមួយទៀតជាមួយលោក Kei Masuda ប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋមន្ត្រី នៃក្រសួងដែនដី ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដឹកជញ្ជូន និងទេសចរណ៍ នៃប្រទេសជប៉ុន ស្តីពីការរៀបចំឱ្យក្រុងសៀមរាប អភិវឌ្ឍទៅរកគោលដៅជាទីក្រុងឆ្លាតវៃ តាមរយ:ប្រព័ន្ធវីដេអូ (Zoom) នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។


រូបថត៖ AKP-សៀមរាប

Comments (0)

Post a Comment