ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម 

 

រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិតៃវ៉ាន់លោក Chiu Kuo-cheng បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា តៃវ៉ាន់ត្រូវតែការពារដោយខ្លួនឯង ហើយមិនអាចពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីជួយបានទេ  ប្រសិនបើចិនបើកការវាយប្រហារលើកោះនេះ បើទោះជាប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បាននិយាយថា លោកស្រីមានជំនឿលើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពារកោះនេះក៏ដោយ ។Comments (0)

Post a Comment